Get Your Own Scroller

Friday, 9 December 2011

Bentuk

Image Detail
Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk?

1. Bentuk mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ia  mempunyai lebih daripada satu permukaan dan bersifat tiga dimensi(3D).

2. Bentuk merupakan satu unsur yang amat penting dalam penghasilan karya seni yang bersifat realistik.

3. Penggunaan unsur-unsur seni yang lain dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk seperti garisan, jalinan, rupa, ruang dan warna.

4. Garis luar sesuatu objek yang akan berubah mengikut arah pandangan mata.
  Ciri-ciri bentuk :
1. Bersifat tiga dimensi (3D) – mengandungi ketinggian,  lebar dan kedalaman.
2. Berstruktur - mempunyai rangka yang membolehkan membentuk form atau isipadu dengan tepat dan sempurna.
3. Boleh dilihat dari semua arah – mempunyai lebih dari satu permukaan.
4. Terdapat bayangan – mempunyai kesan cahaya dan bayang.


Mari berhibur sambil mengenali nama bentuk.Thursday, 1 December 2011

Piramid, Sfera dan kon

Piramid

Apabila perkataan "piramid" disebut, mesti satu gambaran yang terbayang di fikiran kita adalah seperti dalam gambar di bawah...

Piramid seperti ini terdapat di negara Mesir. Mari kita lihat, secara lebih terperinci. Piramid adalah sebuah bentuk yang mempunyai tapak poligon dan disambungkan dengan segi tiga yang bertemu di bucu.Tinggi sesebuah piramid pula di kira jarak ukuran yang bersudut tepat dari tapak ke bahagian bucu piramid. Berikut adalah contoh sebuah piramid yang dilukis dalam 3-D.
Untuk mencari isipadu sesebuah piramid, kita gunakan rumus di bawah;

 Isipadu    = 1/3 x (luas tapak) x tinggi
                = 1/3 x L x T
                = 1/3 (LT)
Sfera

Tahukah anda perbezaan di antara sfera dan bulatan?


Bentuk sfera adalalah seperti bentuk bola. Manakala bulatan
seperti bentuk piring.  Kita lihat contoh-contoh bentuk sfera  di
bawah

Sekarang mari kita pelajari cara untuk mengira isipadu dan juga luas permukaan bagi sfera. Rajah di bawah akan membantu anda untuk lebih faham cara mengira isipadu dan juga luas permukaan sfera.

Isipadu sfera = 4/3 πr²
Luas permukaan sfera = 4πr²
π= 22/7
r = panjang jejari bulatan
 
Kon
 
Kon mempunyai sebuah tapak bulatan. Mempunyai permukaan yang melengkung dengan satu bucu pada bahagian puncaknya. Tinggi sebuah kon merupakan jarak antara tapak bulatan yang bersudut tepat dengan bucunya. Rajah di bawah menunjukkan contoh sebuah kon.

Seperti biasa, kita akan belajar mencari isipadu dan juga luas permukaan bagi kon. Ini adalah formula bagi mencari isipadu kon.:
Isipadu=1/3 πr²h 
Luas = πrs + πr² (r +s)